LINKS

Indberetning af utilsigtede hændelser, for patienter:

https://stps.dk/da/

 

Patientinformationer:

Dansk Dermatologisk selskab

https://www.sundhed.dk/
(her findes bla. information om andre hudlæger i DK)

 

 

 

Eksem og allergi:

Videncenter for Allergi

Sund hud

Håndeksem

 

Børneeksem:

Atopisk Eksem Forening

 

Psoriasis:

Psoriasis.dk

 

Fnat:

Fnat.dk

Danderm:

Danderm

 

Kræftens bekæmpelse:

Cancer.dk

 

Kontaktallergi:

Skin allergy (APP)

 

Pletskaldethed:

www.akhphd.au.dk

 

Hidrosadenitis:

hidrosadenitis.dk

 

Astma og allergi (pjecer):

astma-allergi.dk

 

 

Andet:

Privatlivspolitik: Klik her for at læse om vores privatlivspolitik

Akkreditering